Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja


Veljavnost in uporaba teh splošnih pogojev poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vsakogar (uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto www.teksel.si, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev poslovanja dostopno na spletnem naslovu www.teksel.si (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravlja TEKSEL, trgovina, distribucija in storitve, d.o.o., Tržaška cesta 132, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev poslovanja lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.

Ti splošni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.


Informacije o ponudniku in kontakt

Ponudnik in sedež: TEKSEL, trgovina, distribucija in storitve, d.o.o. (skrajšana firma: TEKSEL d.o.o.), Tržaška cesta 132, Ljubljana

E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): [email protected]

Matična številka: 6005934000

ID za DDV: SI13574647

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, Slovenija, dne 28.7.2011


Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.


Prijava na e-novice in pravice prijavljenih uporabnikov

Prijava je prostovoljna, podatki, ki jih uporabnik posreduje ob prijavi, so varovani v skladu s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti. Prijavljeni uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ob prijavi trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom uporabniku preneha status prijavljenega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno prijavi.


Cene na spletnem mestu

Vse cene objavljene so informativne.
Vse cene objavljene v cenikih in cene napisane ob artiklu oz. storitvi so določene. Cena se lahko spremeni le v dogovoru med kupcem in prodajalcem.

Vse cene so navedene v evrih. V ceno je že vračunan 22 % davek na dodano vrednost.


Naročanje

Postopek naročanja oz. zaporedje korakov, ki peljejo do nakupa izdelka:

Naročila sprejemamo med delovnim časom po telefonu: +386 (0)1 620 77 25, pisno, po telefaksu: 01 620 77 26 in na elektronski poštni naslov: [email protected]

Naročila poslana pisno, po telefaksu in elektronski pošti sprejemamo tudi izven delovnega časa.


Dobava

Za katerokoli dobavo blaga je potrebno predhodno izvršiti plačilo na transakcijski račun TEKSEL d.o.o., razen, če ni z dogovorom drugače določeno.

Ob prevzemu blaga izdamo dobavnico in račun za prejeto blago. S podpisom na dobavnici kupec potrdi prejem blaga.

Dostava s strani TEKSEL d.o.o. je možna. Stroški se zaračunavajo po vnaprejšnjem dogovoru s stranko. Pošiljanje se izvede po pošti s pošto Slovenije ali z dostavo dostavne službe DHL.

Osebni prevzem je možen na sedežu podjetja TEKSEL d.o.o., od ponedeljka do petka, v času med 8.00 in 16.00 uro ali po dogovoru.

Blago se dobavlja zapakirano in nezavarovano na račun in riziko kupca.


Način plačila

Plačila po predračunu, plačila po računu, plačilo s plačilno ali kreditno kartico in plačila po povzetju.


Lastništvo blaga

Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last podjetja TEKSEL d.o.o.


Računi

Računi se izdajajo na podlagi dobavnice.

Cena blaga na računu velja po ceniku, ki je veljal na dan naročila blaga.

Račun prejme kupec ob prejemu blaga ali kasneje po pošti.

Vse dokumente, predračune, pogodbe, račune v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja TEKSEL d.o.o. Dostop do dokumentov hranjenih v podjetju TEKSEL d.o.o. je možen na podlagi dogovora z direktorico podjetja TEKSEL d.o.o.


Garancija

Podjetje TEKSEL d.o.o. je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec. 

Rok za popravilo oz. odpravo napake je 45 dni, od dneva, ko je dajalec garancije oz. pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno popravo okvare in pomanjkljivosti izdelka.

Šele v primeru, če proizvajalec v tem roku ne odpravi napake, mora potrošniku brezplačno nadomestiti izdelek z enakim novim in brezhibnim izdelkom. 

V primeru, da reklamiranega blaga ni možno zamenjati z enakim (ga ni več na zalogi/ni več dobavljiv), se po skupnem dogovoru zamenja za blago, ki vrednostno in kvalitetno ustreza reklamiranemu. Skrajni rok za rešitev reklamacije je 45 dni.

Garancijska popravila ali zamenjave se vršijo v servisu pri dobavitelju, kamor mora kupec dostaviti ali poslati reklamirano blago na svoje stroške. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza in vse stroške, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije nosi prodajalec. 

Zgoraj navedena pravila pa ne posegajo v pravila o odgovornosti prodajalca za napake stvari.


Varstvo pravic intelektualne lastnine 

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko v kateri je izražena je avtorskopravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine objavljene na spletnem mestu za kakršen koli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

www.teksel.si in TEKSEL d.o.o. sta registrirani blagovni znamki ponudnika in tretjih oseb in sta varovani po določbah Zakona o industrijski lastnini. Objave blagovnih znamk na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli pravici, ki izvira iz teh znamk. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.


Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev poslovanja kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji poslovanja pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.1.2012.