Politika zasebnosti
 

Veljavnost in uporaba uporaba te politike

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vsakogar, ki se skladno s Pogoji poslovanja  spletnega mesta www.teksel.si šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani.

Izrazi 'uporabnik', 'spletno mesto' in 'ponudnik' imajo v tej politiki enak pomen kot s  Pogoji poslovanja spletnega mesta www.teksel.si.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike.

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.


Zbiranje podatkov

Ponudnik o uporabnikih ob prijavi na e-novice zbira naslednji podatek, ki je obvezen in to je naslov e-pošte.

Ponudnik o uporabnikih ob povpraševanju uporabnika o izdelku oz. storitvi zbira naslednje podatke, ki so obvezni: ime fizične osebe (ime in priimek) ali naziv podjetja, naslov e-pošte, naslov, kontaktna telefonska številka in sporočilo oziroma vprašanje.

Ponudnik v okviru statistike obiska spletnega mesta zbira tudi IP naslove omrežij, iz katerih je uporabnik dostopal do spletnega mesta, vendar pri tem ni mogoča identifikacija uporabnikov.

Ponudnik na spletnem mestu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov.


Obdelava podatkov in nameni uporabe

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

  • vodenje evidence uporabnikov, ki so se prijavili na e-novice spletnega mesta
  • kontaktiranje uporabnika ob njegovem povpraševanju o izdelku oziroma storitvi
  • občasno pošiljanje elektronskih sporočil (e-pošte) z vsebino, povezano s spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave


Posredovanje podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu se bodo uporabljali izključno za interno uporabo in ne bodo posredovani tretji osebi ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem kupca.


Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije, ter skladno s svojim internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval nobenim tretjim osebam, razen uporabniku podatkov.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob prijavi na e-novice hrani ves čas, ko je uporabnik prijavljen na e-novice.

Podatke zbrane ob povpraševanju o izdelku oz. storitvi lahko hrani dokler je to nujno potrebno za dosego namena za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.


Pravice uporabnikov

Ponudnik bo uporabniku, ki je ob prijavi na e-novice izrazil željo po prejemanju ponudnikovih elektronskih sporočil kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način od prejemanja odjavi.


Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri posredovanju e-novic ali drugje na spletnem mestu posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.


Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabnikom in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ta politika velja od 1.1.2012.